Communicatiepool Rijksoverheid

Per 1 september 2014 ben ik geselecteerd als één van de strategisch communicatieadviseurs bij de rijksbrede communicatiepool. De communicatiepool bestaat uit 25 externe adviseurs die op strategisch niveau ondersteuning bieden bij de communicatie over beleidsprioriteiten.