Water & Delta: meer Europese kansen voor de Zuidvleugel

Voor de Kennisalliantie Zuid-Holland initieerde ik activiteiten om de Zuid-Hollandse water- en deltasector beter te profileren in Brussel en andere Europese regio’s. Het doel van deze promotiestrategie is om het netwerk te versterken, de toegang tot subsidies te faciliteren en de economische kansen in de Zuidvleugel te vergroten. De Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft, Rotterdam en de Drechtsteden waren de opdrachtgevers van dit project.