The Phosphorus Challenge

Tijdens de eerste European Sustainable Phosphorus Conference in Brussel (ESPC2013)
hebben ruim 300 vertegenwoordigers van de landbouw-, water-, chemie-, afval- en
energiesector hun krachen gebundeld voor het sluiten van de Europese fosfaatkringloop.

Door efficiënter gebruik, recycling en samenwerking kan de huidige afhankelijkheid van
niet-Europese fosfaatbronnen beperkt worden. Ik coordineerde de internationale campagne the Phosphorus Challenge, die een belangrijke rol speelde bij het succes van de Europese samenwerking.